poletje

Na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ( Ur. list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 ) in Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ( Ur. liat RS, št. 39/2010) smo dolžni izpolnjevali zahteve po zakonodaji, zato že izvajkamo ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstva.

V občini Dravograd smo že prešli na sistem oddajanja in zbiranja gospodinjskih odpadkov »SUHO«, »MOKRO«, sedaj pa smo dolžni po novi Uredbi ločevati še "BIO ODPADKE - biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad.

Napotki za ločevanje odpadkov na suho in mokro frakcijo in BIO ODPADKE na območjih, kjer se vrši prevzem in odvoz gospodinjskih odpadkov - območja v naseljih, kjer imajo občani posode za odpadke

ZA NAMEN ZBIRANJA "BIO ODPADKOV" bomo dodatno k posodam "SUHO", "MOKRO" vsem tistim gospodinjstvom, ki se ne bodo ali pa se ne morejo (nimajo svojih vrtov) dodatno namestili še eno posodo za BIO ODPADKE. V primeru, da ima gospodinjstvo več posod za "MOKRO" bomo eno namenili za BIO ODPADKE in prelepili novo nalepko. V primeru, da iamte samo eno posodo za "mokro", potem vam bomo namestili še eno dodatno posodo za "bio -odpadke". Enako velja za stanovalce v blokih in večstanovanjskih hišah. Ker je to dodatna storitev, bodo občani posodo in stroške odvoza morali plačevati dodatno.

Vsa ostala gospodinjstva, ki imajo možnost kompostiranja pa pozivamo, da si na primernih mestih na svoji parceli uredijo svoj kompostnik. Tako se bodo izognili namestitvi dodatne posode in dodatnim stroškom odvoza BIO ODPADKOV.

NAčIN ŽE UVELJAVNEGA ODVOZA GOSPODINJSKIH ODPADKOV OSTAJA NESPREMENJEN, ODVOZ BIO ODPADKOV SE BO VRŠIL DODATNO ENKRAT TEDENSKO.

ZA LAŽJE RAZUMEVANJE DODATNEGA LOčEVANJA ODPADKOV POUDARJAMO, DA JE POTREBNO VSE ODPADKE, KI SMO JIH SEDAJ ODLAGALI POD "mokro" dodatno ločiti na biorazgradljive kuhinjske odpadke vključno z zelenim odrezom in vrtnimi odpadki.

Za lažje ločevanje po posameznih frakcijah smo pripravili nekaj praktičnih napotkov, ki bodo gospodinjstvom v pomoč pri ločevanju odpadkov.

V zabojnik ZELENE BARVE z napisom "suhi odpadki" odlagajte:

 • papir (časopisi, revije, katalogi, pisarniški papir, karton, lepenka in ostali papir vključno s tetrapaki)
 • plastika (plastenke pijač in živil, čiste plastenke pralnih sredstev, čisti plastični kozarci, folija, plastične vrečke, stiropor ter drugi drobni odpadki iz plastike)
 • steklo (steklenice vseh vrst, stekleni kozarci in posoda, kozarci za vlaganje-brez vsebine)
 • kovine (pločevinke vseh vrst, čiste konzerve).

Vse odpadke, ki jih odložite med "suhe odpadke", delavci v prebiralnici ročno prebirajo, zaradi česar je zelo pomembno, da odpadkov ne odlagate v zabojnike v zavezanih vrečah, pač pa jih stresite iz vrečk. Star papir zaradi lažjega prebiranja povežite skupaj z vrvico. Preden oddate odpadno embalažo, jo očistite vseh vrst ostankov ter sperite z vodo. Tako ni razloga, da bi se zabojnik umazal. Zaradi manjšega volumna je odpadno embalažo priporočljivo stisniti. V zabojnik za "suhe odpadke" odlagajte smo čiste in uporabne odpadke. V primeru, da za katerega od odpadkov ne veste, ali spada v zabojnik za "suhe" oziroma "mokre odpadke", ga odložite v zabojnik za "mokre odpadke".

V zabojnik za "BIO ODPADKE" odlagajte biorazgradljive kuhinjske in vrtne odpadke:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- ZELENI VRTNI ODPAD - odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel;

- KUHINJSKI ODPADKI - zlasti zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehranbeni izdelki, kuhani ostanki hrane.


 • ostanki hrane (vsi olupki od sadja in zelenjave, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne vrečke ...),
 • embalaža z ostanki hrane (umazane konzerve, ovojni papir od masla in podobno ...),
 • tube z ostanki hrane,
 • umazane papirnate brisače in papirnati robčki, plenice za enkratno uporabo ...
V zabojnik "RJAVE BARVE" za "MOKRO" odlagajte ostale odpadke, ki ne spadajo med "MOKRO" ali "BIO ODPADKE":
  - olupki citrosov in južnega sadja,
  - tube z ostanki hrane,
  - embalaža z ostanki hrane (neočiščene konzerve, onesnažen ovojni papir od masla, mesa......) ,
  - papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke,
  - ostanki tekstila,obutev,
  - vsebina vrečk za sesalce,
  - umazane papirnate robčke, brisače in pairnate vrečke,
  - mačji in pasji iztrebki,
  - plenice.

Gospodinjstva, ki posedujejo ustrezen prostor lahko izbirajo med kompostiranjem na domačem vrtu in oddajo biološko razgradljivih odpadkov javnemu podjetju. V primeru, da ste se odločili za kompostiranje vas prosimo, da podpišete in nam vrnete priloženo izjavo. V nasprotnem primeru vam bomo proti plačilu dostavili dodatno posodo. Ker bo prevzem biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada nova storitev v sistemu ravnanja z odpadki, bo zaračunana posebej.

Za hišno kompostiranje se šteje kompostiranje v različnih izvedbah kupljenih ali doma narejenih kompostnikih, kompostiranje na kompostnem kupu ter hlevskem gnojišču. Vsi, ki že kompostirate biološko razgradljive odpadke na omenjene načine in tisti, ki se boste za to šele odločili, morate to potrditi javnemu podjetju s podpisano izjavo o hišnem kompostiranju odpadkov.

Nasveti za pravilno kompostiranje

(povzeto iz Priloge št. 1 Uredbe)

Odpadki primerni za kompostiranje

- Z ZELENI VRTNI ODPAD - odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel;

- K KUHINJSKI ODPADKI - zlasti zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehranbeni izdelki, kuhani ostanki hrane.

Odpadki neprimerni za kompostiranje

Odpadki neprimerni za kompostiranje so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi. To so: kosti, odpadno jedilno olje, mačji in pasji iztrebki, ostanki živil, ki so obdelani s fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov), itd. Vsi omenjeni odpadki, razen odpadnega jedilnega olja, ki ga je potrebno zbirati v namenski posodi in oddati na zbirnem centru za odpadke, spadajo med mokre odpadke.

Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati, ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni odrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo nezaželenih gostov kot so podgane ali muhe.

Proces kompostiranja

V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 °C - 60 °C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oz. po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Velja pa vedeti, da kompostni kup ne sme biti podoben neurejenemu smetišču.

Zrel kompost

Po 6 do 12 mesecih je kompost zrel in diši po gozdni prsti. Primeren je za uporabo na domačem vrtu, ker izboljšuje tla ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih.


Odpadno jedilno olje ne odlagajte v zabojnik za "mokre" odpadke ali zlivajte v odtoke, pač pa ga pripeljite v zbirni center za odpadke v Otiškem Vrhu .

Na zabojnike bomo pritrdili nalepke, na katerih bo jasno napisano, kateri odpadki se v zabojnik odlagajo.

OBVEŠčAMO VSE OBčANE, DA EKO OTOKI OSTANEJO NA RAZPOLAGO ŠE NAPREJ. PRIčAKUJEMO VAS TUDI V ZBIRNEM CENTRU V OTIŠKEM VRHU, KJER IMATE MOŽNOST ODLAGANJA VSEH KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTAV, PREDVSEM VEčJIH KOSOVNIH ODPADKOV ( PAPPIR, PLASTIKA, STEKLO, KOVINE, TEKSTIL, DOTRAJANA STANOVANJSKA OPREMA, VSA ODPADNA OZ. DOTRAJANA ELEKTRIčNA IN ELEKTRONSKA OPREMA, ODPADNA OLJA, BARVE, LAKI, ZDRAVILA S PRETEčENIM ROKOM IN DRUGE LOčENO ZBRANE KOSOVNE ODPADKE.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14