Slide 1

Nujno obvestilo - Koronavirus

Zaradi ukrepa preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom (COVID-19) in ob priporočilu Območnega štaba civilne zaščite (OŠCZ) Občine Dravograd vas obveščamo, da do nadaljnjega (do preklica) ostajajo glavna vhodna vrata v Upravo JKP Dravograd, povsem ZAPRTA!!!

V okviru delovnega časa, lahko stranke pokličejo na telefon 02 87 21 110 ga. Suzano.

V kolikor zadeve ni možno zadevo urediti preko telefona ali e-pošte, bo zaposleni zadevo uredil s stranko zunaj pred glavnimi vhodnimi vrati.

NUJNO je, da zaposleni in stranka ob neposrednem stiku nosita masko, katera jim morajo pokriti usta in nos. Hkrati je nujno potrebno upoštevati socialno varnostno razdaljo med ljudmi (vsaj 1,5 m) !!!

Občane prosimo, da plačila izvajajo preko spleta, bank ali pošte.

Javno komunalno podjetje Dravograd

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb v občini Dravograd.
Ustanovila ga je občina Dravograd leta 1981. Svojo dejavnost podjetje opravlja na območju občine Dravograd.

Občina Dravograd leži na stičišču treh dolin Mislinjske, Mežiške in Dravske. Meri 105 km2, ima 25 naselij, ki so v petih krajevnih skupnostih, Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje. Za občino je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti. Občina ima 8799 prebivalcev (podatek statistični urad RS na dan 01.01.2018).

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena, ...

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti: sodelujemo pri reševanju izgradnje manjkajočih kanalizacijskih povezav na čistilno napravo Dravograd, skrbimo za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov, ...

Ravnanje z odpadki

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov na območju občine Dravograd na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ...

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Konec septembra 2016 je bil v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 62/16) objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je začel veljati 15.10.2016. Zakon je na novo, ...

Urejanje in čiščenje javnih površin

Med Občino Dravograd in JKP d.o.o. Dravograd je sklenjena pogodba za letno in zimsko vzdrževanje cest, ter za urejanje javnih poti in vzdrževanje ter upravljanje parkirišč.

Ostale storitve

Izvedba vodovodnih priključkov, obnova oziroma popravilo instalacij in polaganje keramike in montaža sanitarne opreme, izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah, izvajanje strojnih storitev, ...

Obvestila

Spremenjen urnik odvoza odpadkov med prazniki

KOCEROD d.o.o. obvešča občane Občine Dravograd, da bo zaradi praznika, 5.4.2021, spremenjen urnik odvoza odpadkov in sicer: Odvoz mešanih komunalnih odpadkov ...

OBVESTILO GLEDE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRITVE OKUŽB ZA OBISKOVALCE

Javno komunalno podjetje Dravograd je v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) sprejela ukrepe, ki v tem trenutku zajemajo napot ...
Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam