Slide 1

Nujno obvestilo - Dejavnost ravnanja z odpadki

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod d. o. o. z dne 26. 2. 2021:

Družba Kocerod d. o. o. je novi nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije od 01.04.2021 dalje.

Vse uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in zbiranja odpadkov kontaktirate družbo Kocerod d. o. o.

Hkrati vas obveščamo, da za prevzem nekaterih odpadkov na zbirnih centrih velja nov cenik, ki si ga lahko ogledate na:

Javno komunalno podjetje Dravograd

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb v občini Dravograd.
Ustanovila ga je občina Dravograd leta 1981. Svojo dejavnost podjetje opravlja na območju občine Dravograd.

Občina Dravograd leži na stičišču treh dolin Mislinjske, Mežiške in Dravske. Meri 105 km2, ima 25 naselij, ki so v petih krajevnih skupnostih, Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje. Za občino je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti. Občina ima 8799 prebivalcev (podatek statistični urad RS na dan 01.01.2018).

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena, ...

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti: sodelujemo pri reševanju izgradnje manjkajočih kanalizacijskih povezav na čistilno napravo Dravograd, skrbimo za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov, ...

Ravnanje z odpadki

Družba Kocerod d. o. o. je novi nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije od 01.04.2021 dalje.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Konec septembra 2016 je bil v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 62/16) objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je začel veljati 15.10.2016. Zakon je na novo, ...

Urejanje in čiščenje javnih površin

Med Občino Dravograd in JKP d.o.o. Dravograd je sklenjena pogodba za letno in zimsko vzdrževanje cest, ter za urejanje javnih poti in vzdrževanje ter upravljanje parkirišč.

Ostale storitve

Izvedba vodovodnih priključkov, obnova oziroma popravilo instalacij in polaganje keramike in montaža sanitarne opreme, izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah, izvajanje strojnih storitev, ...

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam