Ravnanje z odpadki

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod d. o. o. z dne 26. 2. 2021:

Družba Kocerod d. o. o. je novi nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije od 01.04.2021 dalje.

Vse uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in zbiranja odpadkov kontaktirate družbo Kocerod d. o. o. Hkrati vas obveščamo, da za prevzem nekaterih odpadkov na zbirnih centrih velja nov cenik, ki si ga lahko ogledate na:

 

ODPADNO JEDILNO OLJE

Z namenom, da ljudem omogočimo pravilno odlaganje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev in s tem preprečimo nevarno onesnaževanje okolja smo skupaj z občino Dravograd dodatno namestili še štiri posode za zbiranje jedilnega odpadnega olja iz gospodinjstev.

Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Ocvrt krompirček, krofi, perutničke … Po vsem tem pogosto zadiši v naših domovih, saj je cvrtje eden izmed zelo priljubljenih načinov priprave hrane pri nas. Do sem vse lepo in prav, a kam z odpadnim oljem, ki ostane po cvrtju v naših kuhinjah?

Odpadno jedilno olje je namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode. Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje, ki ga morajo mikroorganizmi v naravi razgrajevati več let, da ni več škodljivega vpliva na naravo. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda. En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ekvivalentno 19. osebam. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da  gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno.

Zakaj je še pomembno ločeno zbirati odpadno jedilno olje?

Če zlijemo odpadno jedilno olje v odtoke, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se mali glodavci, težave nastanejo tudi na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Zlivanje maščob in olj v kanalizacijo namreč povzroča mastne obloge na kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo proces čiščenja. Čiščenje kanalizacijskih cevi, ki so globoko zakopane pod zemlje, vsekakor ni enostavno.

Prav tako pa velja tudi, da odpadno jedilno olje ne sme končati v greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah, saj se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave. Prav tako polivanje po kompostih ali travnatih površinah zaradi visoke organske obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša. Znan je podatek, da 1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!

Javno komunalno podjetje Dravograd je skupaj z Občino Dravograd v mesecu aprilu v občini namestilo še štiri dodatne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Dve posodi v naselju Robindvor in Naselju Meža sta bili nameščeni že pred leti, v mesecu marcu pa smo namestili dodatno še posode v naseljih Libeliče (pri igrišču), Črnečah (pri GD), Šentjanžu (pri trgovini) in Trbonjah (pri GD).

NAVODILA ZA PRAVILNO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

Odpadno jedilno olje in maščobo je potrebno odstraniti na varen način. Olje po uporabi ohladimo in ohlajenega prelijemo v plastenko ali steklen kozarec in dobro zapremo. Najbolje ga je začasno hraniti v kleti ali garaži, predvsem pa ločeno od vseh ostalih odpadkov. Napolnjeno posodo z jedilnim oljem odnesemo izprazniti na zbirno mesto odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstva, lahko ga oddamo tudi v zbirnem centru Otiški Vrh. Prazno embalažo uporabimo večkrat, ko bo iztrošena jo odvržemo med mešani komunalni odpad, steklo pa med stekleno embalažo.

Pomembno opozorilo

Posoda je namenjena izključno za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstva. Ostala motorna in druga odpadna olja spadajo na zbirni center Otiški Vrh.

Odpadno olje 1
Odpadno olje 2
Odpadno olje 3
Odpadno olje 4
Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam