skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

POMEMBNO OBVESTILO UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA DRAVOGRAD – ČRNEČE

JKP Dravograd d.o.o. obvešča uporabnike javnega vodovodnega sistema Dravograd – Črneče, da je voda na območju Dravograda zdravstveno ustrezna in skladna in izpolnjuje zahteve za mejne vrednosti parametrov iz Uredbe o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 61/2023). Vzorčenje vode je bilo s strani akreditiranega laboratorija, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano - Maribor, izvedeno v torek zjutraj, 08.08.2023, ko je bil omogočen dostop do Dravograda iz Maribora, na različnih lokacijah: Trbonje (črpališče Trbonje), Šentjanž pri Dravogradu (gostilna Jagababa), Robindvor (picerija Bumerang), Meža (sedež JKP Dravograd), Pod gradom (VH Krajnik). Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na območju občine Dravograda so dosegljiva na spletni strani Javnega komunalnega podjetje Dravograd: https://www.jkp-dravograd.si/informacije-in-obvestila/analize-pitne-vode.

Naravne nesreče, deževje in poplave so 04.08.2023 uničile več mostov, prekinile prometne povezave do občine Dravograd in na nekaterih območjih oskrbo s pitno vodo, katero smo že zagotovili (začasni priključki). V času prekinjene oskrbe s pitno vodo smo jo dovažali z gasilskimi cisternami v Otiški Vrh (Žabja vas).

Preventivni ukrep prekuhavanja zaradi izdatnejših padavin na območju občine Dravograd ni potreben. V primeru, da želite vodo preventivno prekuhavati, sledite navodilom: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred rabo vode za druge namene, zato prosimo uporabnike pitne vode, predvsem na območju Dobrove, Šentjanža pri Dravogradu, Industrijske cone Otiški Vrh, Otiškega Vrha, Roneta za racionalno rabo pitne vode, saj le na ta način lahko zagotovimo pitno vodo na vseh omenjenih območjih predvsem zaradi zagotavljanja ustreznega tlaka (ki je med drugim odvisen tudi od porabe vode).

Prosimo, da hidrante ne uporabljate za namene pranja, izpiranja površin, saj kot del omrežja javnega vodovoda služijo požarni varnosti in morajo biti dostopni ter v brezhibnem stanju. Odvzem vode iz javnih hidrantov brez soglasja Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. ni dovoljen (razen za gašenje požarov).

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave:

Interna vodovodna napeljava zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Interno vodovodno napeljavo, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje sistema za oskrbo s pitno vodo se uporabnikom priporoča, da:

  • Voda na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
  • vsaj enkrat krat na 14 dni na vseh pipah snamejo in očistijo mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
  • na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

V primeru obarvanja vode (npr. rjavo-rdeča voda), ki je lahko posledica pocinkanih železnih cevi v interni napeljavi pri uporabnikih, občasno so lahko prisotni tudi delci, ki se lahko pojavijo zjutraj ali po daljši neuporabi vode, je potrebno interno napeljavo izprati na način, da pustimo vodo prosto teči vsaj 10 minut na čim več pipah oziroma, da obarvanost vode izgine. V nasprotnem primeru nas o tem obvestite na telefonsko številko: +386 (0)2 87 21 110.

Vljudno povabljeni k prebiranju nasvetov, npr: navodila za ravnanje z vodo v času poplav: https://nijz.si/nijz/poplave-v-sloveniji/, kako ravnati z živili, ki so prišla v stik s poplavno vodo: https://nijz.si/moje-okolje/varnost-zivil/ravnanje-z-zivili-ki-so-prisla-v-stik-s-poplavno-vodo/, kako ravnati ob poplavah: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/, navodila zavarovalnic: https://www.zav-sava.si/w/kako-ravnati-v-primeru-poplav, nasvetov policije: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/119455-aktinosti-policije

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam