Sprememba načina ločenega zbiranja komunalnih odpadkov

V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17) in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17,  60/18 in 68/18)), vas. obveščamo, da bomo s 1.1.2019 skladno z zahtevami Uredbe uvedli spremembe pri ločevanju komunalnih odpadkov. Z obvestilom vas želimo podrobneje seznaniti o vseh spremembah, ki se nanašajo na ločeno zbiranje odpadkov. Verjamemo, da vam bodo navodila  v pomoč, ter da bo s tem prehod na nov način ločevanja odpadkov čim bolj preprost in razumljiv.

Spremenjeno poimenovanje zabojnikov in vrečk

Prva sprememba se  nanaša na imenovanje  zabojnikov, pri čemer se bo zabojnik za suhe odpadke preimenoval v zabojnik za ODPADNO KOMUNALNO EMBALAŽO,  zabojnik za mokre odpadke v zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE. Imenovanje zabojnika za biološko razgradljive odpadke pa ostaja nespremenjeno. Nove nalepke za zabojnike bomo razdelili v čim krajšem času, dobili jih boste ob rednem pobiranju odpadkov. Prosimo, da jih ustrezno nalepite na zabojnike. Navodilo za zamenjavo nalepk: priporočljivo je, da zabojnike za odpadke postavite na toplo in odstranite  staro nalepko, površino očistite ter nalepite novo nalepko. Na takšen način bodo nalepke dlje časa obstojne. Prav tako bomo spremenili imenovanje vrečk.

Poimenovanje zabojnikov in vrečk sedaj: Poimenovanje zabojnikov in vrečk po novem:
Suhi odpadki ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA
Mokri odpadki MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Biološko razgradljivi odpadki BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI

Spremenjen način ločevanja odpadkov

Druga sprememba se nanaša na ločevanje oz. odlaganje odpadkov v zabojnike ali vrečke. V tabeli so prikazane skupine odpadkov in posamezni odpadki, ki spadajo  med odpadno komunalno embalažo, mešane komunalne odpadke in biološko razgradljive odpadke.

ODPADNA KOMUNALNA
EMBALAŽA
Embalaža naj bo prazna
in stisnjena! 
MEŠANI
KOMUNALNI ODPADKI
BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVI ODPADKI 
1. PLASTIČNA EMBALAŽA
(plastenke, plastične vrečke in folije, plastična embalaža pralnih sredstev, plastični lončki, plastične tube, stiropor)
1. VSE VRSTE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV
(papirnate brisače in robčki, higienski vložki, zobne ščetke, britvice, plenice)
1. ZELENI VRTNI ODPAD
(odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel)
2. KOVINSKA EMBALAŽA
(pločevinke, konzerve, aluminijasta folija, prazna kovinska embalaža sprejev in lakov ter živil, kovinske tube)
2. OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV
(kosti, olupki citrusov, hišne smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, manjše količine neuporabnih oblačil in obutve, odpadki iz keramike in porcelana, odpadki iz gume in usnja, celofan, lepilni trakovi, pisala, pasji in mačji iztrebki (pesek), cigaretni ogorki)
2. KUHINJSKI ODPADKI
(zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane)
3. SESTAVLJENA EMBALAŽA
(tetrapak embalaža od hrane in pijače, sestavljene vrečke prehrambenih izdelkov)
   
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte papirja, papirne in kartonske embalaže ter steklene embalaže! Navedeno embalažo oddajte na ekološkem otoku ali zbirnem centru za odpadke
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov, gradbenega odpada, odpadne električne in elektronske opreme in nevarnih odpadkov.
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte kosti, odpadnega jedilnega olja, mačjih in pasjih iztrebkov, ostankov živil, ki so obdelana s fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov). Biološko razgradljivih odpadkov ne odlagajte v plastične vrečke, ker poslabšajo kakovost komposta.

Ključne spremembe oz. novosti

  1. Papir, papirna in kartonska embalaža  se po novem NE ODLAGA med  odpadno komunalno embalažo.  Ves papir, vključno s papirno in kartonsko embalažo se odlaga izključno na ekoloških otokih in zbirnih centrih za odpadke. Lokacije ekoloških otokov in zbirnega centra so objavljene na naši spletni strani www.jkp-dravograd.si.
  2. Steklena embalaža se odlaga na ekoloških otokih in zbirnem centru za odpadke.
  3. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov je  potrebno izprazniti ter odložiti med odpadno komunalno embalažo. Ostanke hrane je potrebno kompostirati v hišnih kompostnikih, oz. odložiti v zabojnik za  biološko razgradljive odpadke.
  4. V zabojnik za mešane komunalne odpadke po novem ni dovoljeno odlagati odpadne komunalne embalaže.

PODJETJE KOCEROD, ki izvaja obdelavo komunalnih odpadkov najavlja, da bo nepravilno ločene odpadke računal oziroma zaračunal tistim občinam, ki ne bodo sledile navodilom in dosegle zahtevano »čistočo« zbranih komunalnih odpadkov, večjo ceno storitev.

V letu 2019 bomo nadaljevali z intenzivno kontrolo pravilno ločenih odpadkov v posodah in vrečkah. Vključili bomo tudi kontrolo BIO posod in kompostnikov.  Občane prosimo, da se potrudite in pravilno ločujete odpadke v izogib naraščanja cen in prijav zaradi nepravilnega ločevanja na Medobčinski inšpektorat.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam