skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

odvajanje odpadne vode

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:

 • sodelujemo pri reševanju izgradnje manjkajočih kanalizacijskih povezav na čistilno napravo Dravograd,
 • skrbimo za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
 • skrbimo za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
 • vodimo kataster javne kanalizacije,
 • vzdržujemo javno kanalizacijo,
 • izdajamo smernice, soglasja in projektne pogoje v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
 • nadziramo odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • izvajamo in nadziramo priključke na javno kanalizacijo,
 • obračunavamo storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi,
 • praznjenje greznic,
 • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov.

Od občine Dravograd imamo v najemu:

 • centralno čistilno napravo CČN DRAVOGRAD (velikosti 6000 PE)
 • malo komunalno čistilno napravo MKČN LIBELIČE (velikosti 500 PE (populacijskih enot
 • malo komunalno čistilno napravo MKČN Sv. Jedrt zmogljivosti 49 PE
 • malo komunalno čistilno napravo MKČN industrijska cona Selovec zmogljivosti 50 PE.

Skrbimo še za:

 • malo komunalno čistilno napravo MKČN OŠ Trbonje velikosti 50 PE, ki je v lasti OŠ Dravograd, podružnica Trbonje.
 • male komunalne čistilne naprave v lasti občanov.
  JKP Dravograd je na podlagi Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 in 98/15) dolžna voditi evidenco vseh MKČN na območju občine Dravograd in vsaka tri leta za vse izdelati oceno obratovanja.

Trenutno imamo na območju občine Dravograd evidentiranih 73 malih komunalnih čistilnih naprav, ki delujejo skladno s predpisano zakonodajo.

Za izdelavo prve ocene je potrebno od stranke pridobiti tehnično dokumentacijo MKČN, prve meritve iztoka iz MKČN, ki jo opravi pooblaščeno podjetje in vodno soglasje, ki izda Ministrstvo za okolje in prostor. Oba dokumenta mora zagotoviti lastnik MKČN. Na podlagi skladnega rezultata prve analize iztoka iz MKČN, pozitivnega vodnega soglasja, terenskega ogleda, določitve koordinat in vizuelnega ogleda delovanje MKČN izdelamo oceno obratovanja.

Stroški za izdajo ocene obratovanja so zajeti v ceni praznjenj in čiščenja greznic in MKČN.Skupno imamo v občini Dravograd v katastru komunalnih vodov evidentiranih cca 52 km kanalizacijskih vodov (brez hišnih priključkov), vključno s petimi zadrževalnimi objekti in osmimi črpališči.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam